Děkujeme všem dárcům
za finanční prostředky pro
občany vytopených srbských
měst Obrenovac a Krupanj.
Bylo vybráno přes 27 000 Kč.
Za ně jsme pořídili
polštáře a přikrývky
pro nejchudší z vyplavených.
Děkujeme i za dar školních brašen.
Zde si můžete prohlédnout foto
z předávní vašich darů.
Ještě jednou díky za vaši štědrost.Právě připojeni - hostů: 242 

DOPORUČENÉ KNIHY

Alexander DORIN

SREBRENICA

Právě (19.12.2013) vyšla výborná kniha.

Alexander Dorin, Švýcar s jihoslovanskými kořeny, odhaluje snad největší mediální a politický podvod, který byl na nás dosud spáchán. Českému čtenáři přináší mnoho otřesných faktů a dosud chybějících informací. Kniha zároveň nepřímo ukazuje na hanebnou úroveň české mediální scény. Její čtení nedoporučujeme zarytým pravdoláskařům. Mohla by u nich vyvolat silnou depresi či infarkt.

Po přečtení se budete na svět dívat docela jinak.

Cena: 330 Kč + poštovné+balnéObjednávky na:

http://www.amabilis.cz/botanika/eshop/0/0/5/125-SREBRENICA
DOPORUČENÁ KNIHA:Prof. Dr. Rajko Doleček

Necenzurované obrazy II.

Kniha plná faktů z nedávné historie Evropy, jejichž zveřejnění se mnohým mocným dnešního světa nelíbí. Ukazuje na pravé viníky posledních balkánských válek a krvavého rozpadu Jugoslávie. Čtení této knížky vás nenechá lhostejnými.
  • Kosovo
  • Kosovo
  • Kosovo
  • Kosovo
Srbština na Kosovu v krizi Tisk Email

Úterý, 25. února 2014Zachování a pěstování mateřského jazyka by mělo být jedním z nejvyšších národních zájmů. Lingvisté upozorňují, že srbský jazyk na Kosovu je v krizi.

Novinář a básník Živojin Rakočević říká, že srbský jazyk na Kosovu a Metochii čelí albanizaci v největší možné míře, především ze strany různých institucí, a že tento proces pořád trvá.

„Vrchol diskriminace jazyka nastává v okamžiku, kdy si ani neuvědomujete, že vám

někdo zkazil jazyk.

Tento změněný jazyk přijímáte, akceptujete změnu názvů míst, změnu ukazatelů u cest, změnu publikací, mění se duch vašeho jazyka a přijímáte duch nějakého nového jazyka. Je to něco, čemu všichni musíme a můžeme zabránit ovšem za neustálého vyzývání odborných a vědeckých institucí, aby nám při záchraně jazyka pomohly.“

Lingvistka Andjelka Ćupová uvedla, že zákon o používání jazyků na Kosovu je dobrý, ale že v praxi se dostatečně neuplatňuje. Souhlasí s Rakočevićem, že srbský jazyk je v kosovských institucích zastoupen velmi málo.

„Je to znepokojující, začneme-li třeba prezidentkou Kosova, od které jsme zatím nedostali žádný dopis v srbštině, a jejíž funkce přeložena do srbštiny zní „Vaše Veličenstvo“, pak je vám vše jasné. Nemluvě o ministerstvu vnitra, kde dodnes, na úřadech pro pořizování osobních dokladů, na žádné přepážce ani na dveřích neuvidíte nápis v srbštině.“

Slaviša Mladenović, který má jazyky na starosti, říká, že všude se objevuje mnoho pravopisných a gramatických chyb.

„Máme problém s používáním srbského jazyka a oficiálních jazyků v institucích. Zvláště je problém se srbštinou, která se používá nesprávným způsobem. Vyskytuje se hodně chyb, gramatických a pravopisných, a to všechno se odráží i v zákonodárství, každodenním fungování a službách poskytovaných občanům.“

Obyvatelé centrálního Kosova uznávají, že srbština se na Kosovu v dostatečné míře nerespektuje ani ze strany samotných Srbů, vzhledem k tomu, že například v Gračanici je jen málo tabulí se srbskými názvy míst a v cyrilici.

Od roku 2000 je v souladu s rozhodnutím UNESCO 21. únor Dnem mateřské řeči.

- - - - - -

Zdroj: http://www.radiokim.net/

překlad vh