Děkujeme všem dárcům
za finanční prostředky pro
občany vytopených srbských
měst Obrenovac a Krupanj.
Bylo vybráno přes 27 000 Kč.
Za ně jsme pořídili
polštáře a přikrývky
pro nejchudší z vyplavených.
Děkujeme i za dar školních brašen.
Zde si můžete prohlédnout foto
z předávní vašich darů.
Ještě jednou díky za vaši štědrost.Právě připojeni - hostů: 272 

DOPORUČENÉ KNIHY

Alexander DORIN

SREBRENICA

Právě (19.12.2013) vyšla výborná kniha.

Alexander Dorin, Švýcar s jihoslovanskými kořeny, odhaluje snad největší mediální a politický podvod, který byl na nás dosud spáchán. Českému čtenáři přináší mnoho otřesných faktů a dosud chybějících informací. Kniha zároveň nepřímo ukazuje na hanebnou úroveň české mediální scény. Její čtení nedoporučujeme zarytým pravdoláskařům. Mohla by u nich vyvolat silnou depresi či infarkt.

Po přečtení se budete na svět dívat docela jinak.

Cena: 330 Kč + poštovné+balnéObjednávky na:

http://www.amabilis.cz/botanika/eshop/0/0/5/125-SREBRENICA
DOPORUČENÁ KNIHA:Prof. Dr. Rajko Doleček

Necenzurované obrazy II.

Kniha plná faktů z nedávné historie Evropy, jejichž zveřejnění se mnohým mocným dnešního světa nelíbí. Ukazuje na pravé viníky posledních balkánských válek a krvavého rozpadu Jugoslávie. Čtení této knížky vás nenechá lhostejnými.
  • Kosovo
  • Kosovo
  • Kosovo
  • Kosovo
Kosovo – veš už je v kožiše Tisk Email

Kosovo nesmí být svobodné

16.2.2008 / Tribun

Pokud vyhlásí srbská provincie Kosovo nezávislost, a pokud tuto nezávislost uznají Spojené státy a Evropská unie, bude to historický průlom – jasný důkaz, že politických cílů je možno dosáhnout terorem a násilím, a že mezinárodní právo nic neznamená tam, kde jsou ve hře mocenské zájmy.

Je to zvláštní – zatímco Západ po celém světě bojuje proti islámské expanzi, v případě Kosova nebojuje za nic menšího, než za expanzi a etablování se islámského státu v Evropě. Proč má Kosovo tak silnou podporu mocností a proč mocnosti vyvíjejí takový nátlak na Srbsko, aby Kosovu ve všem ustoupilo?

Svoji roli zde zajisté hraje neospravedlnitelná agrese NATO proti Srbsku v roce 1999, která se uskutečnila pod záminkou srbských genocidních praktik v Kosovu. Souhlas s vyhlášením kosovské nezávislosti má bombardování Srbska dodat zdání legitimity a politice NATO zdání kontinuity. Kde však byli všichni ti spravedliví" ochránci Albánců (jejichž dojemné výpovědi o strádání pod srbskou knutou byly z valné části jen hereckou etudou, určenou televizním kamerám), když probíhala genocida ve Rwandě či v Dárfúru?

Nikde, o Kosovo a jeho obyvatele zde vůbec nejde. Albánci jsou jenom ve správný čas na správném místě – Západ právě potřebuje klacek na Srbsko" a Kosovo se mu za ten klacek ochotně nabídlo výměnou za nezávislost. Důvody, proč si Západ zasedl na Srbsko a nyní je skrze Kosovo vydírá, jsou zřejmě dva:

Zaprvé chce Západ podle všeho potrestat vzpurné a hrdé Srbsko za to, že nenechalo západní investory vydrancovat své bohatství tak, jako to učinily ostatní státy Východní Evropy, Českou republiku nevyjímaje.

Za druhé, nikoliv však v poslední řadě, jde o Rusko, posledního a jediného srbského spojence. Západ míří přes Srbsko na Rusko. Rusku posílá signál: v Evropě pro vás není místo. A pro všechny současné i budoucí ruské spojence je to naopak zřetelný vzkaz: opusťte Rusko, protože kdo je spojencem Ruska, nemůže být zároveň naším přítelem.

Na západní podpoře nezávislosti Kosova není ani za mák spravedlnosti. Vůči Srbsku je to mocenský diktát, nikoliv nepodobný tomu mnichovskému z roku 1938, ať si to český ministr zahraničí zamlouvá jak chce. Uznání nezávislosti Kosova znamená legitimaci lží a násilí jako standardního nástroje mezinárodní politiky. To je však to poslední, co jako národ můžeme potřebovat, a co by česká diplomacie měla podporovat. Bohužel, souhlas s nezávislostí Kosova se dá od české zahraniční politiky, vyznačují se služebností a podlézavostí, očekávat.

Evropská unie se podle všeho chystá udělat největší chybu svého krátkého života. Zatímco USA se to do značné míry netýká, protože ty jsou doslova za vodou, EU dělá vše proto, aby si zadělala na velké problémy. Nezávislost Kosova nic neřeší, ba právě naopak, vše jen komplikuje. Nezávislost Kosova je doutnák, přiložený k sudu s prachem. Tak proč je EU hotova souhlasit? Aby vyhověla Američanům? Nebo snad aby vyhověla Němcům, kteří se chtějí po bezmála stu letech Srbům mstít za rozpoutání První světové války (sic! – vždyť rozpoutali sami)? Nebo si chce EU jen dokázat, že má moc a sílu a že když chce, tak bude po jejím? Všechno jsou to hloupé, krátkozraké a dětinské důvody.

Srbsko je v tom nevině, prostě bylo vybráno, tak jako každá oběť šikany. A nemůže udělat nic, čím by se zachránilo, protože nemá nad svým osudem žádnou kontrolu. Srbsko si může jedině stát na svém, zbavit iniciativu Západu legitimity a doufat, že snad časem se věci změní. Tak jako svého času ČSR.

Kosovo nesmí být svobodné, protože je zemí násilí a zločinu, v jejímž čele stojí vůdce teroristické organizace. Kosovo nesmí být svobodné, pokud nemá násilí a lež slavit triumf. Kosovo nesmí být svobodné, pokud má mezinárodní právo zůstat pevné a nedotknutelné a být i nadále zárukou všem státům světa, že nikdo nemůže přijít a z pouhého rozmaru je vymazat z mapy. Kosovo nesmí být svobodné, pokud mezinárodní společenství nechce, aby jeho proklamace o demokracii měla větší váhu, než slova ve větru. Kosovo nesmí být svobodné, pokud síla nemá nahradit právo.

Jenže… Kosovo bude svobodné, protože spravedlnost nic neznamená tam, kde jde o moc a vyšší zájmy." Kosovo bude svobodné protože USA je osud Srbů stejně lhostejný, jako osud Albánců, protože pro USA jsou všichni jen věc na jedno použití," nástroj k dosažení jejich cílů. Kosovo bude svobodné, protože ten, kdo to chce, si to může vynutit. Kosovo bude svobodné, protože EU nestojí ani o vnitřní rozbroje, ani o konflikt s USA, a proto obětuje cizí, pravoslavné Srbsko. Vyhlášení samostatnosti Kosova je první velká prohra EU, i když to Unie bude jistě vydávat za své velké vítězství, za vítězství svobody a demokracie. Jenže to bude "havlovská" demokracie, která je slučitelná i s bombardování, když se mu dá přívlastek humanitární."

Jak dlouho potrvá, než se poprvé dočteme o “humanitární genocidě"?


Zdroj: http://tribun.name/2008/02/16/657347-kosovo-nesmi-byt-svobodne/


Kosovo - veš už je v kožiše

25.5.2008 / Tribun

Před časem jsem zde proklamoval, Kosovo nesmí být svobodné. Nikoliv kvůli minulosti, ale především kvůli přítomnosti, kvůli tomu, jaké je dnes. Dlouho očekávaná znepokojující zpráva přišla dnes: česká vláda se rozhodla uznat nezávislé Kosovo. Žádné překvapení to není, protože česká vláda již dávno nedělá samostatnou zahraniční politiku, ale slouží pouze jako servisní organizace Bílého domu. Opravdu to není dobrá zpráva, bez ohledu na to, že podobně nešťastně (a nebál bych se říct hloupě) se již rozhodla řada významných evropských zemí.

Uznáním nezávislosti Kosova česká vláda uznala, že politických cílů je možno dosáhnout násilím, že spravedlnost musí ustoupit tam, kde jde o zájmy velmocí, že mezinárodní právo neplatí absolutně, ale jak a kdy a pro koho. Česká vláda tak učinila přes existenci závažných podezření, že kosovští Albánci obchodovali s tělesnými orgány Srbů, získávanými vraždami a vůbec praktikami, které nemají v Evropě od dob nacistických koncentračních táborů obdoby. Uznání nezávislého Kosova tak znamená ne-li přímo schvalování těchto praktik, potom zcela jistě shovívavost k nim.

Spojené tak mohou být pouze Spojené státy, kterým se opět podařila další z řady drobných sabotáží projektu sjednocené Evropy. Nezávislé Kosovo totiž již nyní Evropu rozděluje a z hlediska budoucí perspektivy ohrožuje. Nejenom vzorem úspěšné iredenty, ale především tím faktem, že v podobě Kosova se v Evropě etabloval gangsterský stát, založený na hodnotách, které jsou v příkrém rozporu s těmi, jež Evropa proklamuje. A bude to přitom právě Evropa, kdo bude s největší pravděpodobností zajišťovat tomuto neživotaschopnému státu existenci jako svému protektorátu. USA se tak – a to i s pomocí vlády ČR – podařilo nasadit Evropě veš do kožichu.”

Uznání nezávislosti Kosova, za které dnes politici sami sebe tak chválí, se může velice brzy ukázat jako fatální omyl. Podobně, jako Mnichov 1938.

Zdroj: http://tribun.name/2008/05/21/690516-kosovo-ves-uz-je-v-kozise/