Děkujeme všem dárcům
za finanční prostředky pro
občany vytopených srbských
měst Obrenovac a Krupanj.
Bylo vybráno přes 27 000 Kč.
Za ně jsme pořídili
polštáře a přikrývky
pro nejchudší z vyplavených.
Děkujeme i za dar školních brašen.
Zde si můžete prohlédnout foto
z předávní vašich darů.
Ještě jednou díky za vaši štědrost.Právě připojeni - hostů: 108 

DOPORUČENÉ KNIHY

Alexander DORIN

SREBRENICA

Právě (19.12.2013) vyšla výborná kniha.

Alexander Dorin, Švýcar s jihoslovanskými kořeny, odhaluje snad největší mediální a politický podvod, který byl na nás dosud spáchán. Českému čtenáři přináší mnoho otřesných faktů a dosud chybějících informací. Kniha zároveň nepřímo ukazuje na hanebnou úroveň české mediální scény. Její čtení nedoporučujeme zarytým pravdoláskařům. Mohla by u nich vyvolat silnou depresi či infarkt.

Po přečtení se budete na svět dívat docela jinak.

Cena: 330 Kč + poštovné+balnéObjednávky na:

http://www.amabilis.cz/botanika/eshop/0/0/5/125-SREBRENICA
DOPORUČENÁ KNIHA:Prof. Dr. Rajko Doleček

Necenzurované obrazy II.

Kniha plná faktů z nedávné historie Evropy, jejichž zveřejnění se mnohým mocným dnešního světa nelíbí. Ukazuje na pravé viníky posledních balkánských válek a krvavého rozpadu Jugoslávie. Čtení této knížky vás nenechá lhostejnými.
  • Kosovo
  • Kosovo
  • Kosovo
  • Kosovo
Skupina „Udar“: Bosňáci musí být suverénní na celé Bosně a ne jen v rezervaci nazývané Federace Tisk Email

Neděle, 9. února 2014Po celé Bosně a Hercegovině došlo k násilným střetům demonstrantů a policie. Byly zapáleny budovy Úřadu prezidenta Bosny a Hercegoviny a vlád kantonů Sarajevo, Tuzla a Zenica. Více než 200 lidí bylo zraněno. Premiéři kantonálních vlád Zenice a Tuzly odstoupili. Zdá se, že sociální nepokoje zahájila skupinu s názvem "Udar". Její postoje jsou formulovány prostřednictvím Facebooku.

(Zde - https://www.facebook.com/1udarbih?fref=ts -)

Za „všeobecným voláním", které chce zvednout vzpouru proti vládě, je skryt hlavní cíl - "obnovení Ústavy Republiky Bosny a Hercegoviny z roku 1993", čili centralistické ústavy přijaté podle islámské strany Aliji Izetbegoviče během občanské války. Ta ústava nebyla v podstatě nikdy naplněna.

Jde o požadavky po unitarizaci země a suverenitě Bosňáků "na celém území Bosny a Hercegoviny", zatímco existence Federace je vnímána jen jako jakási "rezerva".

Srbům je imputována účast na genocidě, "za kterou oni nejsou vinni", ale jejich váleční vůdcové a " 'četnická propaganda' od Srbska až po Tokio".

Sarajevo bylo ráno klidné, kolem budovy kantonální vlády Sarajeva a Úřadu prezidenta Bosny a Hercegoviny jsou hasiči a pracovníci hygienické služby. Pracují na opravách důsledků včerejších protestů. Městská doprava je funkční.

Na budovách Vlády kantonu Sarajevo a Úřadu prezidenta Bosny a Hercegoviny byly způsobeny velké škody od požárů, které byl zažehnuty během protestů demonstrantů. Shořelo i několika vozidel.

"Požár byl uhašen, ale na místě ještě zasahují požárníci. Důvodem jsou obavy o staré konstrukce budov“, řekl pohotovostní dispečer Hasičského záchranného sboru Kantonu Sarajevo.

Kolem budovy Kantonální vlády Sarajevo se zvyšuje počet požárních vozidel.

Požár na Úřadu prezidenta Bosny a Hercegoviny, který byl také terčem protestů, byl uhašen.

- - - - -

Zdroj: http://www.nspm.rs/

Poznámka redakce: požadavky skupiny Udar ukazují na záměr zákulisních hráčů přesměrovat protesty proti neutěšené sociální a hospodářské situaci v muslimské části Federace Bosny a Hercegoviny a zneužít je k anexi relativně samostatné srbské části Bosny a Hercegoviny – Republiky Srbské. Tedy uskutečnit to, co se díky srbskému odporu nepodařilo během války v letech 1992-1995. Proto by bosenští Srbové měli být velmi ostražití.