Děkujeme všem dárcům
za finanční prostředky pro
občany vytopených srbských
měst Obrenovac a Krupanj.
Bylo vybráno přes 27 000 Kč.
Za ně jsme pořídili
polštáře a přikrývky
pro nejchudší z vyplavených.
Děkujeme i za dar školních brašen.
Zde si můžete prohlédnout foto
z předávní vašich darů.
Ještě jednou díky za vaši štědrost.Právě připojeni - hostů: 81 

DOPORUČENÉ KNIHY

Alexander DORIN

SREBRENICA

Právě (19.12.2013) vyšla výborná kniha.

Alexander Dorin, Švýcar s jihoslovanskými kořeny, odhaluje snad největší mediální a politický podvod, který byl na nás dosud spáchán. Českému čtenáři přináší mnoho otřesných faktů a dosud chybějících informací. Kniha zároveň nepřímo ukazuje na hanebnou úroveň české mediální scény. Její čtení nedoporučujeme zarytým pravdoláskařům. Mohla by u nich vyvolat silnou depresi či infarkt.

Po přečtení se budete na svět dívat docela jinak.

Cena: 330 Kč + poštovné+balnéObjednávky na:

http://www.amabilis.cz/botanika/eshop/0/0/5/125-SREBRENICA
DOPORUČENÁ KNIHA:Prof. Dr. Rajko Doleček

Necenzurované obrazy II.

Kniha plná faktů z nedávné historie Evropy, jejichž zveřejnění se mnohým mocným dnešního světa nelíbí. Ukazuje na pravé viníky posledních balkánských válek a krvavého rozpadu Jugoslávie. Čtení této knížky vás nenechá lhostejnými.
  • Kosovo
  • Kosovo
  • Kosovo
  • Kosovo
Sarajevský „malý Haag“ a odlidštění srbských obětí ve Srebrenici Tisk Email

Neděle, 2. února 2014 / Slobodan DurmanovićPřed samým závěrem soudu s Radovanem Karadžićem v Haagském tribunálu se v roce 2013 objevil svědek-insider, od kterého bylo možné uslyšet nové nebo méně známé detaily o válečných zločinech na širším území Srebrenice. Jeho svědectví stěží přispěje vyvrácení zakořeněného názoru západní veřejnosti o těchto událostech, a ještě méně ovlivní haagské soudce k přehodnocení svých soudů o odpovědnosti srbských a bosňáckých válečných lídrů

v poměru k již vyneseným rozsudkům v Haagském tribunálu. Možná, že ve finále částečně ovlivní zbavení Karadžiće obvinění z genocidy ve Srebrenici, ačkoliv jak se zdá, v tuto chvíli ani jeho obhajoba takovou naději, jen na základě tohoto svědectví, nechová.

Haagské svědectví insideru KW-12

I přesto, soudě dle toho, co zaznělo, a možná spíše podle toho, co se v Sarajevu zamlčelo, je jisté jedno: svědectví chráněného svědka KW-12 ve značné části bylo dostatečně výrazné, že by se dalo říci, že se jedná o doposud největší kajícné vykročení uvnitř bosňackého korpusu, ve směru k pohledu do vlastní tváře zodpovědnosti za zločiny spáchané na Srbech, a to od doby kdy se zločiny v oblasti Srebrenice vůbec začaly vyšetřovat, a tomu jsou již dvě desetiletí. Za tu dobu – mělo by se rozhodně připomenout – za zločiny na Bosňácích byli potrestání mnozí srbští vojenští a policejní důstojníci, jak u Haagského soudu, tak i u soudu Bosny a Hercegoviny, zatímco za zločiny na Srbech byl v Haagu pouze osvobozen muslimský válečný velitel Srebrenice Naser Orić, a v Sarajevu za jeden jediný zločin nebyl obviněn nikdo.

Zmíněný insider, muslimský voják KW-12 na příklad zpochybnil tvrzení Haagské obžaloby ohledně počtu muslimských obětí padlých v několika incidentech po obsazení Srebrenice Armádou RS v červenci 1995, v případech probíjení se příslušníků Armády republiky BaH a při zabíjení zajatých muslimských vojáků v prostorách statku v Kravici. Váhu jeho výpovědi dává skutečnost, že přežil masakr na statku, a za to na příklad neobviňuje policisty, kteří za tento zločin už byli odsouzeni u soudu v BaH.

Nové je jeho svědectví/přiznání, že „příslušníci jeho 16. muslimské východní brigády“ v okolí Zvorniku zabili pět srbských civilistů a poté i muslimské uprchlíky, dvě ženy a tři muže, kteří to viděli“ [1]. Tvrdil dále, že v květnu 1992 byl u toho „když v okolí Bratunce dvěma Srbům byly uříznuty hlavy, a jeden policista byl upečen“.

Svědek vypověděl, že sám byl vystaven mučení, a uvedl, že po zmíněném zločinu a vraždě srbského soudce Gorana Zekiće zajatého při muslimské léčce u Srebrenice „srbské oddíly vyvedli jeho otce, jej a všechny sousedy muslimy z domovů a odvedli je na stadion v Bratunci“, a „pak byli převezeni do školy, kde je mučili, bili a zabíjeli“. Potom se, jak dále popisuje, ocitl ve skupině 450 muslimů, kteří byli převezeni na Pale, a potom do místa Visoko „na výměnu“. „Nemůžu nic špatného říct o zadržení na Palech, můžu jen poděkovat policistům… Přišel jsem ve velmi špatném stavu, byl jsem celý pořezán“ uvedl svědek, uvádějíc, že mu byla poskytnuta lékařská pomoc. [2]

Řekl také, že síly ARBaH v Srebrenici na jaře 1995 „vystřelily granát na vlastní děti, které hrály fotbal“, a myslí si, že „to bylo učiněno poté, co ze Sarajeva přišla depeše, ať se něco udělá proto, aby se NATO přiklonilo na stranu ARBaH“, aby útok byl připsán srbské straně. [3]

Vzhledem k tomu, že už těchto několik výpovědí se liší od „oficiální verze“ spřádání válečných zločinů v širší oblasti Srebrenice, není divu, že se nejdříve haagská obžaloba soudu s Karadžićem pokoušela svědka diskreditovat tvrzením, že je „neurotická, pasivně-závislá, neintegrovaná a nezralá osoba“. Potom ho jednotlivci ze sdružení bosňáckých obětí Srebrenice, a i sám Naser Orić obvinili, že lže, neboť ho „Srbové koupili“[4], například v haagské soudní síni byla předložena i společná fotografie Oriće se svědkem a jinými muslimskými vojáky po masakru Srbů ve vesnice Kravica o Vánocích 1993. [5]

Odlidštění srbských obětí Srerbrenice v „malém Haagu“

Svědek KW-12 dále také tvrdil, že mu vyšetřovací orgány v Sarajevu bránily přednést  své svědectví [6], a uvedl, že ho vyšetřovatel Bajro Kulovac, aby ho odradil od pokusu svědčit, dokonce zmlátil, a že mu různými způsoby bylo vyhrožováno smrtí [7]. Je zejména zajímavé, že tento svědek není jediným, kdo Kulovce coby dlouholetého vedoucího vyšetřovatele „svazové policie“ (SIPA) v BaH, obvinil ze zastrašování svědků.

Před několika lety tak učinilo několik svědků srbské národnosti, kteří se stěžovali i u Soudu BaH, že si na nich  Kulovac různými výhrůžkami vynutil „přiznání“ o údajné účasti jednotlivých srbských vojáků na zločinech na srebrenických Bosňácích. [8] Avšak interní vyšetřování po stížnosti těchto svědků brzy skončilo tím, že Kulovac byl osvobozen, a zůstal pracovat v nově zřízeném Ředitelství pro koordinaci policejních orgánů v BaH, [9] aniž by někdy byla vysvětlena otázka, proč neexistují video-záznamy svědeckých výpovědí z přípravného řízení.

Je totiž veřejným tajemstvím, že vyšetřovací orgány v BaH tuto zákonnou povinnost málokdy dodržují [10], a u Soudu BaH téměř nejsou zájemci, kteří by se zeptali, proč se tak nečiní. Tím spíše, když jsou si tak jistí kvalitou „přiznání“, ke kterým přicházejí off record.  Odůvodnění, že „nejsou dostatečně technicky vybaveni“, které uvedli sarajevští vyšetřovatelé, dávno neprochází ani v Haagském soudu, takže se klidně může říci, že sarajevský „malý Haag“ není ani na úrovni svého holandského vzoru, ani v oblasti přípravných a vyšetřovacích úkonů, o soudech ani nemluvě.

Pravdou sice je, že i samotní haagští žalobci dokázali diskreditovat své svědky-insidery, a to v jediném procesu vedeném za zločiny na srebrenických Srbech proti Naseru Orićovi. Tehdy Karla Del Ponte za nikdy nevysvětlených okolností, ustoupila od nahlášeného svědectví Ibrana Mustafiće, který proti Naseru Orićovi vznesl těžká obvinění za válečné zločiny nejen na Srbech, nýbrž i na vlastních lidech na území Srebrenice. [11]

Tak Orić v Sarajevu zůstává neposkvrněným „hrdinou“ – jeho válce proti Srbům není možné cokoliv vytknout. Bosňácké oběti se staly a zůstávají pouze a výhradně „oběťmi genocidy“, a skoro každý pokus ze srbské strany „kát se za hříchy“ soukmenovců se stal a zůstává nedostačujícím pokud neobsahuje „přiznání“, že na srebrenických Bosňácích byla spáchána genocida. V souvislosti s tím i jakékoliv zpochybnění této definice, dokonce i když obsahuje odsouzení a přiznání, že byly spáchány zločiny proti lidskosti, se stalo a zůstává většinou označováno jako „relativizaci či popírání genocidy“. Také, vyjma svědka KW-12 a zmíněného Mustafiće, který jinak trvá na označení genocida [12], není v bosňácké veřejnosti známý skoro žádný další příklad odsouzení zločinů(ců) na srebrenických Srbech, i když mnohé z těchto zločinů patří mezi zločiny proti lidskosti.

Tady se nejedná o jakékoliv porovnávání, ani o gradování jedněch či druhých zločinů(ců), neboť před bestialitou jedněch či druhých zločinů(ců) jakékoliv porovnávání toho druhu se vystavuje riziku, že bude pochopeno jako popírání zločinu. Ale vlastní popírání zločinu se nedá porovnat s čímkoliv, neboť vede ke odlidštění obětí a jejich rodin. Nejjasnějším ukazatelem tohoto směru je dnes skutečnost, že za zločiny na Srbech v oblasti Srebrenice a Bratunce nebyl ani v Haagu, ani v Sarajevu potrestán doslova nikdo.

- - - - -


[1] http://www.justice-report.com/bh/sadr%C5%BEaj-%C4%8Dlanci/%

C5%BErtve-iz-proboja-kolone

[2] http://www.nezavisne.com/novosti/bih/Vojnik-Armije-BiH-osporavao-

navode-optuzbe-221610.html

[3] http://www.justice-report.com/bh/sadr%C5%BEaj-%C4%8Dlanci/

granatiranje-stanovni%C5%A1tva-u-srebrenici

[4] http://www.bportal.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=

24620:zatieni-svjedok-na-suenju-karadiu-lijeio-se-na-psihijatriji-sve-slagao-izjave-

potpisao-u-zatvoru&catid=40:vijesti-bih&Itemid=58

[5] http://www.slobodnaevropa.org/content/pripadnik-armije-bih-o-zlocinima-

nad-civilima/25194895.html

[6] http://www.slobodnaevropa.org/content/tuziteljstvo-optuzilo-bivseg-pripadnika-

arbih-za-lazi/25196002.html

[7] http://www.slobodnaevropa.org/content/pripadnik-armije-bih-o-zlocinima-nad-

civilima/25194895.html

[8] http://www.vijesti.ba/vijesti/bih/74750-Sudjenje-Jevicu-ostalim-Svjedokinja-Kulovac-

rekao-moze-inscenirati-pruzanje-otpora-prilikom-hapsenja-mog-muza.html

http://www.depo.ba/vijest/35547

http://www.24sata.info/vijesti/dogadjaji/79910-VIDEO-Pripadnici-SIPA--ucjenjivali-Primorali-

potpisem-izjavu-istrgli-ruke-istjerali-napolje.html

http://www.glassrpske.com/novosti/vijesti_dana/Bajro-Kulovac-iznudio-izjavu-i-od-Todorovica

/lat/66832.html

http://www.nspm.rs/sudbina-dejtonske-bih-i-republika-srpska/nalicje-

zastite-svedoka-u-bih-slucaj-bajre-kulovca.html?alphabet=l

[9] http://lat.rtrs.tv/vijesti/vijest.php?id=47453

[10] http://www.source.ba/clanak/7822218141787/

[11] http://www.nspm.rs/istina-i-pomirenje-na-ex-yu-prostorima/

slucaj-nasera-orica-novi-prilozi.html?alphabet=l

[12] http://www.vesti-online.com/tag/26005/Ibran-Mustafic

 

Zdroj: http://www.nspm.rs/sudbina-dejtonske-bih-i-republika-srpska/sarajevski-mali-hag-i-rascovecenje-srpskih-zrtava-u-srebrenici.html   překlad vh