Děkujeme všem dárcům
za finanční prostředky pro
občany vytopených srbských
měst Obrenovac a Krupanj.
Bylo vybráno přes 27 000 Kč.
Za ně jsme pořídili
polštáře a přikrývky
pro nejchudší z vyplavených.
Děkujeme i za dar školních brašen.
Zde si můžete prohlédnout foto
z předávní vašich darů.
Ještě jednou díky za vaši štědrost.Právě připojeni - hostů: 115 

DOPORUČENÉ KNIHY

Alexander DORIN

SREBRENICA

Právě (19.12.2013) vyšla výborná kniha.

Alexander Dorin, Švýcar s jihoslovanskými kořeny, odhaluje snad největší mediální a politický podvod, který byl na nás dosud spáchán. Českému čtenáři přináší mnoho otřesných faktů a dosud chybějících informací. Kniha zároveň nepřímo ukazuje na hanebnou úroveň české mediální scény. Její čtení nedoporučujeme zarytým pravdoláskařům. Mohla by u nich vyvolat silnou depresi či infarkt.

Po přečtení se budete na svět dívat docela jinak.

Cena: 330 Kč + poštovné+balnéObjednávky na:

http://www.amabilis.cz/botanika/eshop/0/0/5/125-SREBRENICA
DOPORUČENÁ KNIHA:Prof. Dr. Rajko Doleček

Necenzurované obrazy II.

Kniha plná faktů z nedávné historie Evropy, jejichž zveřejnění se mnohým mocným dnešního světa nelíbí. Ukazuje na pravé viníky posledních balkánských válek a krvavého rozpadu Jugoslávie. Čtení této knížky vás nenechá lhostejnými.
  • Kosovo
  • Kosovo
  • Kosovo
  • Kosovo
Haag usiluje o život Šešeljovi Tisk Email

Úterý, 31. prosince 2013Profesor Dr. Vojislav Šešelj, obžalovaný u Trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii v Haagu (ICTY) podstoupil nedávno operaci rakoviny tlustého střeva. V těchto dnech bylo zjištěno, že vůdce Srbské radikální strany (SRS), má metastáze v lymfatických uzlinách a musí být podroben chemoterapii.

Zdá se, že ani vážný zdravotní stav Vojislava Šešelje, který je více než 11 let ve vyšetřovací vazbě tribunálu (!), nemůže urychlit jeho návrat do Srbska, kde by mu

mohlo být poskytnuto adekvátní léčeni.

Zatímco v Šešeljově straně SRS říkají, že to jsou především politické důvody, které drží jejich lídra ve vazbě, vládní orgány v Srbsku prohlašují, že jsou připraveny nabídnout právní záruky pro Šešeljovo předběžné propuštění, aby mohl být léčen v Srbsku. První krok, jak uvádějí, by měl učinit sám Šešelj, podáním žádosti.

Srbské úřady mají svázané ruce, protože jiný mechanismus, jak zařídit Šešeljův návrat do Srbska na léčení není. Měl by se obrátit na srbskou vládu s žádostí, aby vláda poskytla pro něj záruku. A to bylo jednomyslně schváleno. Ale Šešelj si to nepřál ani dřív, v době předchozí vlády, a ani si nepřeje požádat o to současnou vládní garnituru.

Taková je procedura, jiná není možná, řekl internetovému deníku „Vesti“ anonymní zdroj z ústředí strany SRS. Člen právního týmu, který pomáhá Šešeljovi a podpředseda SRS Nemanja Šarović nicméně říká, že srbský stát neučinil nic a není ani připraven k obraně lidských práv lídra srbských radikálů.

Nechce vejít do té perfidní hry, kterou rozehrávají nejmenovaní činitelé, protože se to zúží na to, že je Vojislav Šešelj vinen. Je vinen, protože je naživu, protože se vydal soudu dobrovolně, proto mu upírají všechna jeho práva! Stát je ten, kdo ho poslal do Haagu a hlavní důvody, proč je tak dlouho bez rozsudku, jsou politické. Mlčením a nečinností dělá režim vše pro to, aby byl Vojislav Šešelj držen co nejdéle v haagských kasematech,“ prohlásil Šarović pro "Vesti".

Chování tribunálu v případě Vojslava Šešelje shledává jako skandální i předseda Národní rady pro spolupráci s tribunálem ICTY Rasim Ljajić

To, co se děje, je ohromný skandál a nemám slov, kterými bych to mohl popsat. Není pro to žádné ospravedlnění. Pro nikoho z tribunálu, ani pro Brammertze1/, ani pro předseda soudu neexistuje jediné slovo ospravedlnění. Více než 11 let nezazněl rozsudek,“ říká Ljajić.

Začátkem tohoto měsíce u příležitosti předložení pravidelné zprávy Radě bezpečnosti OSN předseda haagského tribunálu ICTY Theodor Meron přiznal, že neví, kdy by mohl proces s Šešeljem skončit.

Nový soudce v procesu proti Šešeljovi se momentálně seznamuje s předmětem a senát soudu se pak rozhodne, jak pokračovat,“ řekl Meron.

Poté, co na žádost Vojislava Šešelje senát tribunálu rozhodl, že vyloučí dánského soudce Frederika Harhoffa pro nebezpečí, že by mohl zaujatě a neobjektivně působit při sestavování rozsudku, soud 13. prosince 2013 rozhodl, že proces s předsedou SRS bude pokračovat od okamžiku, kdy skončily před soudem závěrečné řeči. Ale až poté, co nový soudce, který nahradil Harhoffa, Senegalec Nijanga bude obeznámen se spisem.

Nový soudce prohlásil, že k prostudování materiálů bude potřebovat půl roku. Jak je možné, že se člověk seznámí se spisem, který má přes 100.000 stran, když soudci, kteří byli členy senátu od počátku, potřebovali k seznámení s předmětem žaloby 20 měsíců, aby mohli soudit a přijmout rozhodnutí“, ptá se Šarović.

Připomeňme, Vojislav Šešelj se dobrovolně přihlásili k haagskému tribunálu 24. února 2003 jen deset dní poté, co byla vyhlášena obžaloba. Úřad prokurátora Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY) jej obvinil ze zločinů proti civilistům spáchaným v Chorvatsku, Bosně a Hercegovině a Vojvodině.

Zástupná teze

Na otázku, zda žádostí o odvolání člena senátu Šešelj sám přispěl k odkladu vynesení rozsudku, Šarović řekl, že se jedná o yástupnou tezi.

Není Šešeljovou chybou, že mu soud neposkytl objektivní a nestranné soudce. Vžijte se do situace, že jste nevinný a že vám někdo říká, nemůžeš žádat o výměnu soudce, který věří, že všichni obvinění v Haagu jsou vinni, protože dostaneš 15 let i s ohledem na léta strávená ve vazbě, ale chceš okamžitě vyjít na svobodu. Proč by Šešelj měl souhlasit s tím, že bude jako nevinný odsouzen a že rozsudek nad ním vysloví někdo, kdo je zjevně zaujatý?“, odpověděl otázkou Šarović.

Stále se brání sám

Na otázku, zda lidé z právního týmu radili Šešeljovi podat žádost na stát, aby mu poskuýtkl záruku, a to zejména nyní, když je drasticky ohroženo jeho zdraví, Šarović připomněl, že jejich předák se brání sám.

Nechceme mu radit, ale pracujeme pod jeho vedením. Pomáháme mu připravovat obhajobu."

Pokud Šešelj v minulosti žádal, aby byl pozastaven proces a on byl okamžitě podmínečně propuštěn, byl vždy odmítnut.


- - - - -


1/ Serge Brammertz – hlavní žalobce ICTY

Zdroj: http://www.vesti-online.com/    překlad VH


Poznámka redakce: Tribunál ICTY v Haagu je skandální ukázkou pohrdání právem vedoucích činitelů EU a NATO. Soud je od svého počátku manipulován a režírován a o nějaké jeho objektivitě či nestrannosti nemůže být ani řeč. Rozsudky "soudu" v Haagu nemají povahu právní ale politickou a propagandistickou. Mnohé světové prameny už několik roků upozorňují na fakt, že propuštění vůdce Radikální strany profesora Dr. Vojislava Šešelje z Haagu zpět do Srbska by přivodilo vážnou politickou krizi a otřáslo by pracně budovanými pozicemi momentální vládnoucí garnitury, která nasměrovala Srbsko na cestu do Evropské unie a aliance NATO, tedy do organizací a struktur, které stály za krvavým rozpadem Jugoslávie, které podporovaly rozeštvání národů Jugoslávie, chorvatský katolický neofašismus, muslimské džihádisty v Bosně, albánské genocidní vrahy z UČK a které nakonec podnikly i leteckou agresi proti Srbsku a Černé Hoře (tzv. zbytkové Jugoslávii). Návratu Šešelje do Srbska se obávají i jeho bývalí političtí souputníci – například dnešní prezident Nikolić a ministr Vučić, kteří se během několika let z vlastenců proměnili na eurofanatiky. Proto se Haag pro Šešelje stal evropským Guantanámem.